New trending GIF tagged upset shrek donkey i…

New trending GIF tagged upset, shrek, donkey, i think i need a hug via http://ift.tt/1O5mryZ